Via practica 11/2005

Novšie aspekty prevencie a liečby osteoporózy

prof. MUDr. Juraj Payer, CSc., MUDr. Zdenko Killinger, PhD., MUDr. Lahim Baqi, MUDr. Patrícia Hrúziková

Prevencii a liečbe osteoporózy je nutné vzhľadom na jej zdravotné, ekonomické a sociálne dôsledky venovať adekvátnu pozornosť. Bez liečby takmer polovica žien nad 50 rokov utrpí osteoporotickú fraktúru. Včasná diagnóza a správne zhodnotenie rizikového profilu pacienta hrá kľúčovú úlohu v rozhodovaní o začiatku liečby. Individuálny výber terapie má zásadný význam pre dobrú compliance a dosiahnutie požadovaného efektu na redukciu rizika zlomenín.

Kľúčové slová: osteoporóza, liečba, prevencia, denzitometria.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NEW ASPECTS OF PREVENTION AND THERAPY OF OSTEOPOROSIS

Accordind to the health, economic and social consequences adequate attention should be paid to the prevention and therapy of osteoporosis. Unless treated almost one half of the women above 50 years of age suffer from osteoporotic fractures. Early diagnosis and correct evaluation of the patient‘s risk profile play a key role in deciding on the treatment onset. Individual therapy choice is of cardinal importance for good compliance and for achieving the required effect on the fracture risk reduction.

Keywords: osteoporosis, treatment, prevention, densitometry.