Via practica 10/2005

Novinky v zdravotníckej legislatíve (2. časť)

JUDr. MUDr. Peter Kováč

Reformné zdravotnícke zákony nadobudli účinnosť pred necelým rokom. V lete bolo všetkých 6 zákonov rozsiahlo novelizovaných. Novely nadobudli účinnosť od 1. septembra 2005. Autor prezentuje posledné legislatívne zmeny s dôrazom na zmeny významné pre ambulantných lekárov prvého kontaktu.

Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, zákonná úprava, Slovensko – súčasný stav.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

AMENDMENTS TO HEALTH CARE LEGISLATION (PART 2)

New health care system has been introduced in Slovakia last year by adopting new legislation. As of 1 November 2004, 6 new laws became effective. This summer all the laws have been ammended for the second time with effective date of 1 September 2005. Act No. 140/1998 Coll Act on Drugs has also been amendment becomes with effective date of August 1, 2005. Author presents latest changes in legislation relevant to general practiotioners in Slovakia.

Keywords: health care system, legislation, Slovakia.