Via practica 5/2016

Nové pohľady na komplexný manažment pacienta s obezitou

MUC. Michal Pečík

stiahnuť celý článok v pdf

Správa zo XIV. slovenských obezitologických dní s medzinárodnou účasťou