Via practica 2/2013

Nové odporúčania Európskej resuscitačnej rady pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých

MUDr. Štefan Trenkler, PhD., MUDr. Monika Paulíková

V októbri 2010 boli na konsenzuálnej konferencii v Dallase, USA, prijaté inovované odporúčania pre kardiopulmonálnu resuscitáciu dospelých. V Európe je ich garantom Európska resuscitačná rada, ktorá ich publikovala v desiatich kapitolách. V článku sú uvedené inovované postupy pre základnú neodkladnú resuscitáciu dospelých, vrátane použitie automatického externého defibrilátora.

Kľúčové slová: základná neodkladná resuscitácia, automatický externý defibrilátor, Európska resuscitačná rada

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

New guidelines of the European Resuscitation Council for CPR in adults

In 2010 world-wide Consensus on CPR Science with Treatment Recommendations was agreed in Dallas. Thereafter European Resuscitation Council published new guidelines for CPR in 10 chapters. This paper deals with basic life support in adults, including the use of the automated external defibrillators.

Keywords: basic life support, automated external defibrillator, European resuscitation council