Via practica 3/2005

Nová stratégia liečby zásadne mení manažment hypertenzie – štúdia ASCOT

Tlačová správa

Výsledky štúdie ASCOT rozširujú život zachraňujúce benefity perindoprilu na všetkých hypertonikov. Štúdia ASCOT zahrňovala vyše 19 000 pacientov z Veľkej Británie, Írska a Škandinávie a je podporovaná Britskou spoločnosťou pre hypertenziu. Všetci pacienti mali hypertenziu a minimálne 3 preddefinované rizikové faktory, akým je vek nad 50 rokov, fajčenie a koronárna príhoda v rodinnej anamnéze. Cieľom štúdie ASCOT bolo otestovať hypotézu, či je novšia stratégia liečby hypertenzie účinnejšia v primárnej prevencii ICHS ako staršia stratégia. Priemerná dĺžka terapie bola päť a pol roka. Kompletné výsledky štúdie ASCOT sa očakávajú v septembri tohto roku.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť