Via practica 1/2006

Niektoré etické aspekty bolesti

MUDr. Karol Bošmanský, Rudolf Pullmann

Bolesť a utrpenie sú bežné záležitosti v živote človeka. Charakterizujeme súvis a odlišnosti medzi bolesťou a utrpením a poukazujeme na ich pozitívne stránky. Zdôrazňujeme povinnosť bolesti predchádzať, liečiť ju alebo aspoň zmierňovať . Poukazujeme aj na okolnosť, kedy sa bolesť úplne neodstraňuje.

Kľúčové slová: bolesť, utrpenie, etika, ľudský život.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť