Via practica 5/2005

Nezvládnutá pandémia AIDS: nové iniciatívy v boji s nákazou HIV

doc. MUDr. Vlastimil Mayer, DrSc.

V priebehu posledných dvadsiatich rokov sa invariantne letálna infekcia retrovírusom HIV rozšírila po celom svete, nákaza postihla doteraz celkovo okolo 70 miliónov ľudí. Jej najväčší výskyt je t. č. v rozvojových krajinách pod-saharskej Afriky a juhovýchodnej Ázie. Napriek rozsiahlym preventívnym opatreniam sa pandémia ďalej rozvíja. Zatiaľ nejestvuje spôsob ako infekciu vyliečiť (iba spomaliť jej priebeh) a očkovacia látka pravdepodobne nebude ešte viac rokov k dispozícii. Najvyššie svetové zdravotnícke, finančné a politické inštitúcie sa združujú s cieľom jednotnej globálnej odpovede na nezvládnutú pandémiu.

Kľúčové slová: HIV/AIDS, pandémia, prevencia, liečba, neistota.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť