Via practica 7-8/2006

Nežiaduce účinky liečiv na respiračný trakt

doc. MUDr. Štefan Urban, CSc., MUDr. Eva Tedlová

Poliekové postihnutie respiračného traktu je hlavná príčina iatrogénneho poškodenia. tieto stavy sú vážnym nebezpečenstvom pre pacientov, doslova ich ohrozujú na živote. Pre lekára nie je jednoduché správne diagnostické zaradenie a o kauzálnej liečbe väčšiny týchto procesov sa zatiaľ nedá uvažovať, pretože etiológia a patogenéza týchto stavov je neznáma. V prehľade zhŕňame zoznam liekov poškodzujúcich pľúca a dýchacie cesty ako aj s nimi indukované klinické stavy.

Kľúčové slová: liečivá, nežiaduce účinky, pľúca, dýchacie cesty.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť