Via practica 1/2004

Nesteroidní antirevmatika v léčbě akutní bolesti hlavy

MUDr. Jiří Mastík

Nesteroidní antirevmatika (synonymum nesteroidní antiflogistika, NSA) mají široké využití v léčbě akutních i chronických bolestivých syndromů různého původu, zejména vertebrogenních a kloubních, dále ke krátkodobé léčbě pooperační a poúrazové bolesti. Obecně se využívá jejich analgetického, protizánětlivého a antipyretického účinku. Hojně jsou podávána rovněž u některých typů bolestí hlavy, především pro jejich široký výběr a nízké náklady. Nejčastěji jsou užívána v léčbě cervikogenní bolesti hlavy (cervikokraniálního syndromu), a to zejména v akutní fázi. U chronického podávání hrozí riziko vzniku gastropatie z nesteroidních antirevmatik. NSA se dále užívají v akutní léčbě migrény, kde jsou vymezena pro záchvaty mírné a střední intenzity. Zkouší se i v krátkodobé profylaxi menstruační migrény. NSA lze doporučit rovněž jako účinnou krátkodobou záchrannou medikaci u bolestí hlavy tenzního typu v období dekompenzace.

Kľúčové slová: nesteroidní antirevmatika, cervikogenní bolesti hlavy, migréna, tenzní cefalea, polékové gastropatie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť