Via practica 6/2007

NESTEROIDNÉ ANALGETIKÁ AKO MOŽNÁ PRÍČINA KRVÁCANIA DO GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

doc. MUDr. Emil Bakoš, PhD.

Autori v svojej retrospektívnej štúdii vyhodnocujú incidenciu a najčastejšie zdroje krvácania do hornej časti gastointestinálneho traktu. Z klinickej štúdie vyplýva, že najčastejšou lokalizáciou je žalúdok a duodenum. Okrem krvácaní z vredov gastroduodena, sa na etiológii krvácania v poslednom období začínajú významnou mierou podielať nesteroidné analgetiká. Súvisí to s vekovou štruktúrou a polymorbiditou pacientov, zvýšeným užívaním liekov.

Kľúčové slová: krvácanie, incidencia, etiologické faktory, nesteroidné analgetiká.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NON-STEROID ANALGETICS AS POSSIBLE CAUSE OF GIT BLEEDING

Authors in this retrospective study evaluate incidence, loacalisation and most frequent sites of upper gastorintestinal bleeding. Results of this clinical study shows, that the most frequent site of gastrointestinal bleeding are stomach and duodenum. Non steroidal analgetics starts to have an important role in ethiology of gastrointestinal bleeding in the last few decades. It is related to age structure, polymorbidity of the patients and increaced utilization of medicaments.

Keywords: GI bleeding, incidence, ethiologic factors, non steroidal analgetics.