Via practica 2/2008

NEINFEKČNÉ ZÁPALY PĽÚC

MUDr. Imrich Mucska, MUDr. Eva Tedlová

Medzi menej časté príčiny zápalu pľúc patria neinfekčné zápaly pľúc, z tohto dôvodu niekedy na ne zabúdame. Zaraďujeme sem aspiračnú pneumóniu, inhalačnú pneumóniu, postiradiačnú pneumóniu, hypersenzitívnu pneumonitídu a eozinofilové pneumónie. V článku ponúkame prehľad uvedenej problematiky.

Kľúčové slová: aspiračná pneumonitída, inhalačná pneumónia, postiradiačná pneumónia, hypersenzitívna pneumonitída, eozinofilové pneumónie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

NONINFECTIONS PULMONARY INFILTRATES

Noninfectious causes of pulmonary infiltrates are less common than infectious, this could be the reason we forget to think about them. Noninfectious causes of pneumonia are aspiration pneumonia, chemical pneumonia, postiradiation pneumonitis, hypersensitivity pneumonitis, eosinophilic pneumonia. This article is devoted to the literature review of this topic.

Keywords: aspiration pneumonitis, chemical pneumonia, postiradiation pneumonitis, hypersensitivity pneumonitis, eosinophilic pneumonia.