Via practica 5/2011

Nefarmakologické možnosti ovplyvnenia liečby a prevencie vysokého krvného tlaku

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

Kardiovaskulárne ochorenia na Slovensku sú príčinou až 53 % všetkých úmrtí, čím dvojnásobne prevyšujú úmrtnosť na všetky druhy malignít. Hodnota štandardizovanej úmrtnosti na ne je jednou z najhorších v Európe. V kontrole rizikových faktorov srdcovocievnych ochorení máme veľké nedostatky. Príspevok sa sústreďuje na jeden z nich – vysoký krvný tlak so zameraním na možnosti jeho ovplyvnenia nefarmakologicky. Táto liečba sa využíva nedostatočne, pričom nemá žiadne nežiaduce účinky, žiadne interakcie, je použiteľná v každom veku, aj preventívne a bez najmenších obáv aj v gravidite.

Kľúčové slová: hypertenzia, nefarmakologická liečba, psychosociálne vplyvy, Mayerove vlny

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Non-pharmacological options affecting treatment and prevention of high blood pressure

Cardiovascular diseases are the cause of 53% of all deaths in Slovakia, which exceeds twice the mortality rates for all types of malignancies. The value of the standardized mortality ratio for them is one of the worst in Europe. The control of risk factors for cardiovascular diseases is not satisfactory. Paper focuses on one of risk factors – high blood pressure and its possible non-pharmacological therapy. This treatment is used poorly, although it has no adverse effects and interaction, is usable at any age, also as prophylaxis, and without the slightest fear in the pregnancy.

Keywords: hypertension, non-pharmacological treatment, psychosocial effects, Mayer waves