Via practica 4/2021

Nefarmakologická liečba onkologického pacienta

MUDr. Pavel Kotouček, FRCPath, prof. Robert Enright, PhD., doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., RNDr. Ján Sedlák, DrSc.

Nefarmakologická liečba je významnou súčasťou systémovej onkologickej terapie vrátane chemoterapie, hormonálnej liečby, biologickej liečby ako transplantácia krvotvorných buniek, ďalej rádioterapie a chirurgických intervencií. Kompletná onkologické liečba, aplikovaná s cieľom kontrolovania alebo vyliečenia onkologického ochorenia, sa môže uskutočňovať a skompletizovať iba vďaka dôslednej farmakologickej a nefarmakologickej podpornej liečbe. Uvádzame niektoré z najdôležitejších nefarmakologických modalít, ako výživa pacienta s onkologickým ochorením, pohybové programy pre týchto pacientov a tiež psychoonkologické intervencie, napr. logoterapia prof. Viktora Frankla z University of Vienna, forgiveness therapy prof. Roberta Enrighta z University of Wisconsin and Madison alebo manažment depresie podľa klinických odporúčaní. Všeobecní lekári môžu veľkou mierou prispieť k úspechu kompletnej onkologickej liečby nielen predpísaním podpornej medikácie, ale i edukáciou pacientov v nefarmakologických intervenciách a aplikovaním týchto intervencií s cieľom zlepšenia kvality života pacienta a v mnohých prípadoch i predĺženia celkového prežívania.

Kľúčové slová: výživa onkologického pacienta, pohybové programy pre onkologických pacientov, psychoonkológia, logoterapia, forgiveness therapy, depresia onkologického pacienta

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Non-pharmacological therapy of patient with cancer

Non-pharmacological therapy is an important organic part of systemic anticancer therapy (including chemotherapy, biological therapies like stem cell transplant, hormonal treatment), radiotherapy and surgical cancer treatment. Comprehensive cancer treatment can be delivered and completed only with a full support of these non-pharmacological interventions in order to control or cure cancer disease. Some of the most important modalities of non-pharmacological therapies are nutrition of patients with cancer, regular exercise and psycho-oncology interventions like logotherapy by prof. Viktor Frankl from Vienna University, forgiveness therapy by prof. Robert Enright from Wisconsin and Madison University and management of depression covered by clinical evidence-based medicine guidelines. General practitioners can improve comfort, quality of life of patients with cancer and outcomes of their comprehensive cancer treatment not only by prescribing supportive medication but also non-pharmacological interventions, supported by evidence-based medicine data which are described in this review paper.

Keywords: nutrition of cancer patient, exercise of cancer patient, psycho-oncology, logotherapy, forgiveness therapy, depression of cancer patient