Via practica 6/2007

NAJČASTEJŠIE OCHORENIA VLASOV – DIAGNOSTIKA A LIEČBA

MUDr. Eva Rasochová

Vlasy majú ochrannú funkciu, ale zároveň sú aj výrazom osobnosti. Ochorenia vlasov a vlasovej pokožky sú veľmi časté a aj keď nikoho neohrozujú na celkovom zdraví, sú pre pacienta nepríjemné. Medzi najčastejšie ochorenia vlasov patrí Alopecia androgenetica, Alopecia diffusa, Alopecia areata a Dermatitis seborrhoica, z anomálií vlasového stvolu je to Trichorrhexis nodosa a Trichonodosis. Diagnostika väčšiny ochorení vlasov nie je ťažká, ale liečba nemusí byť vždy úspešná. V článku sa nezaoberám zápalovými ani kongenitálnymi ochoreniami skalpu ani tumorami pilosebaceóznej jednotky.

Kľúčové slová: fyziológia vlasov, padanie vlasov, zmeny vlasového stvolu, trichotilománia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

THE MOST FREQUENT HAIR DISEASES – DIAGNOSIS AND THERAPY

The purpose of the hair is to protect but they are also the expression of personality. Hair and scalp diseases are frequent but, nevertheless they are not life threatening, the alterations of the hair very often have great concern to the patient´s life. Between most frequent quantitative changes of the hair we can find Alopecia androgenetica, Alopecia diffusa, Alopecia areata and Dermatitis seborrhoica, between hair shaft alterations it is Trichorrhexis nodosa and Trichonodosis. The diagnosis of common diseases is not difficult but the therapy is not always succesfull. In the article I don´t deal with inflammatory or congenital diseases of the scalp, neither tumours of the pilosebaceous follicle.

Keywords: physiology of the hair, alopecia, anomalies of the hair shaft, trichotillomania.