Via practica 4/2020

Multidisciplinárny prístup v diagnostike vertebrogénnych ochorení z pohľadu neurológa a fyziatricko-rehabilitačného lekára

MUDr. Miloslav Dvorák, PhD., MUDr. Ľudovít Želinský, PhD., MUDr. Vlastimil Horný, MUDr. Róbert Rapčan, PhD., MBA, FIPP, prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc., MBA, MUDr. Martin Griger, FIPP, MUDr. Ladislav Kočan, PhD.

Vertebrogénne ochorenia sú jedným zo segmentov civilizačných ochorení, ktorý je signifikantným dôvodom invalidizácie modernej ľudskej populácie. Stratégia diagnostiky a liečby je často nekoncepčná. Cieľom tohto príspevku je informovať o možnostiach multidisciplinárnej diagnostiky neurológom, fyziatrom, algeziológom a rádiológom. Táto klinická entita je po ochoreniach dýchacích ciest druhou najčastejšou príčinou návštevy lekára. V produktívnom veku sú vertebrogénne ochorenia majoritnou príčinou práceneschopnosti, piatou príčinou hospitalizácie a tretím najčastejším dôvodom chirurgickej intervencie.

Kľúčové slová: nešpecifické bolesti chrbta, hodnotenie funkčného stavu, funkčné poruchy pohyblivosti, radikulárny syndróm, segmentový syndróm, pseudoradikulárny syndróm

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

A multidisciplinary approach in the diagnostics of vertebrogenic diseases from the neurologist’s and physio-rehabilitation specialist’s perspective

Vertebrogenic diseases are one of the segments of population diseases, that are a significant contributing factor to the disability of the modern human population. The strategy of diagnostics and treatment is often ill-conceived. The aim of this paper is to inform about the options of multidisciplinary diagnostics by a neurologist, physiotherapist, pain management specialist and radiologist. This clinical entity is the second most common reason for a doctor’s visit. In the productive age, vertebrogenic diseases are the major reason of sick leave, the fifth most common reason of hospitalisation, and the third most common reason of a surgical intervention.

Keywords: unspecific back pain, functional status evaluation, functional movement disabilities, radicular syndrome, segment syndrome, pseudo-radicular syndrome