Via practica 10/2005

Možnosti diagnostiky a liečby depresie v ambulancii praktického lekára

doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc.

Depresia je častou psychickou poruchou s významnými zdravotnými a ekonomickými dôsledkami. Napriek rozdielom v organizácii zdravotnej starostlivosti u nás aj vo svete sú nerozpoznanie, resp. neskorá diagnostika a liečba depresie veľmi časté. Variabilita prejavov a priebehov sťažuje rozpoznanie poruchy pacientovi aj lekárovi prvého kontaktu. Mikrokazuistiky ilustrujú diagnostiku najčastejších typov depresie. Uvádzame príklad skríningovej metódy, ako aj odporúčania týkajúce sa zostavenia terapeutického postupu, všeobecných zásad liečby antidepresívami a výberu konkrétneho antidepresíva.

Kľúčové slová: praktický lekár, depresia, antidepresíva.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTIC AND TREATMENT POSSIBILITIES OF DEPRESSION IN GP PRACTICE

Depression is a common psychiatric disorder with important medical and economic consequences. Despite the differences in organizations of the health systems, world wide there are frequent difficulties in recognizing and treating depression. Variability of clinical manifestation and course make it difficult for the patient and the general practicioner to recognise depression. Using microcases we demonstrate the diagnosis of the most common types of depression. We are introducing screening methods as well as recommendations for gerneral and concrete principles for treatment with anidepressants.

Keywords: general practitioner, depression, antidepressants.