Via practica 5/2017

Možnosti a úskalia očkovania pacientov s nádorovými ochoreniami

MUDr. Juraj Chudej, PhD., Doc. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA, MUDr. Matej Hrnčár, MUDr. Juraj Sokol, PhD.

Pacienti s rakovinou sú v porovnaní so zdravou populáciou náchylnejší na ochorenia, ktoré sú preventabilné očkovaním. Je to jednak spôsobené samotným nádorovým ochorením, ale aj imunosupresívnou liečbou. Cieľom imunizácie u týchto pacientov je ochrana pred infekčnými komplikáciami, ale aj zníženie počtu nakazených pacientov, ktorí môžu byť šíriteľmi infekcií. Správne načasovanie očkovania a liečby rakoviny je kľúčovým momentom. Liečba onkologických ochorení napreduje míľovými krokmi, čo prispieva k vyššej kvalite života a dlhšiemu prežívaniu. Imunizácia spolu s ďalšími preventívnymi opatreniami je momentálne v popredí komplexnej starostlivosti o pacientov s rakovinou. V tomto článku sumarizujeme určité pravidlá očkovania, ktoré sú klinicky relevantné pre pacientov s rakovinou.

Kľúčové slová: malignita, očkovanie, vakcína

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Possibilities and tricks of vaccination in patients with cancer

Compared with the general population, patients with cancer in general are more susceptible to vaccine-preventable infections, either by an increased risk due to the malignancy itself or immunosuppressive treatment. The goal of immunizations in these patients is therefore to provide protection against these infections, and to decrease the number of vulnerable patients who can disseminate these organisms. The proper timing of immunization with cancer treatment is key to achieving better vaccine protection. As the oncology field continues to advance, leading to better quality of life and longer survival, immunization along with other preventative measures is currently at the forefront of comprehensive care for cancer patients. In this article we summarize vaccination rules that are clinically relevant for cancer patients. Herein, we review the vaccines most clinically relevant to patients with cancer.

Keywords: cancer, immunization, vaccine