Via practica 3/2017

Motivace pacienta k celoživotnímu užívání léků u arteriální hypertenze

Doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.

Compliance neboli dodržování léčby se skládá z perzistence a adherence. Compliance celoživotní léčby arteriální hypertenze je velkým problémem současné doby. V článku jsou uvedeny informace o compliance nemocných s hypertenzí a možnosti jejího zlepšení. Jsou prezentovány výhody kombinační terapie hypertenze, ale i potenciální nebezpečí lékových interakcí u nemocných s polypragmazií.

Kľúčové slová: compliance k léčbě, arteriální hypertenze, kombinovaná léčba

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Patient motivation for lifelong use of antihypertensive medication

Compliance to the treatment with medical drugs consists of persistence with drugs use in the time and adherence with every day use. Compliance to lifelong treatment of arterial hypertension is a major problem of our time. The article provides information about the compliance of patients with hypertension and options for improvement. Are presented the advantages of combination therapy of hypertension, but also a potential risk of drug interactions in patients with polypharmacy.

Keywords: compliance with therapy, arterial hypertension, combined therapy