Via practica 4/2007

MODULÁCIA KAŠĽA VOĽNOPREDAJNÝMI LIEČIVAMI

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Práca sa zaoberá najvýznamnejším obranným mechanizmom dýchacích ciest, a to kašľovým reflexom. Poslaním kašľa je plniť očistnú funkciu dýchacích ciest. V prípade, že kašeľ plní svoje fyziologické poslanie, liekmi nezasahujeme, nanajvýš napomáhame expektorácii hlienu. Kašeľ však mnohokrát neplní očistnú funkciu, stáva sa reflexom patologickým, ktorý zaťažuje organizmus chorého. V takejto situácii, sa kašeľ musí tlmiť, resp. udržať na únosnej úrovni. Výber aj voľnopredajných liekov závisí od typu a charakteru kašľa. Z liekov preferujeme periférne účinkujúce antitusiká (butamirát citrát a dropropizín), prípadne nepriamo účinkujúce mukoaktívne látky (n-acetylcysteín, karboxymetylcysteín, bromhexín a ambroxol), ktoré oproti centrálnym kodeínovým antitusikám majú tú výhodu, že netlmia dýchacie centrum, nevyvolávajú závislosť a neovplyvňujú expektoráciu v negatívnom slova zmysle. Z tohto pohľadu sa osvedčili aj látky prírodného pôvodu obsiahnuté v prípravkoch Mucoplant, Hedelix a Coldrex-broncho.

Kľúčové slová: kašeľ, dextrometorfan, butamirát citrát, droprozin, n-acetylcysteín, bromhexín, ambroxol.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

COUGH AND ITS PHARMACOLOGICAL INFLUENCE

The presented work is concerned on the cough reflex, which is the most important airway defensive mechanism. The cough is responsible for the cleaning function of the airways. In the case that cough performs its physiological role, we do not use drugs for its suppression. Only agents, which increase the expectoration of respiratory fluids are recommended. However, cough often does not perform a cleaning function and it becomes a pathological reflex which is a burden for patient’s organism. In this case, it is necessary to suppress the cough or maintain it at tolerable grade. The selection of drugs, including those free available in pharmacy network, depends on the type and character of cough. Peripheral antitussive drugs (butamirate citras, dropropizine) or indirect mucoactive substances (n-acetylcysteine, carboxymethylcysteine, bromhexine and ambroxol) are preferred. Their main advantages in comparison with the central antitussive substances codeine type are that they do not suppress the respiratory centre, do not lead to drug dependence and also do not negatively influence on the expectoration. From this point of view naturally occured agents which are the compounds of Mucoplant, Hedelix and Coldrex-broncho were proved.

Keywords: cough, dextromethorphane, butamirate citras, droprozine, n-acetylcysteine, bromhexine, ambroxol.