Via practica 5/2011

Moderná liečba respiračných ochorení cefalosporínmi 3. generácie

MUDr. Ján Siváček

Cefalosporíny 3. generácie sa začali používať v klinickej praxi už v priebehu 90. rokov 20. storočia. Na trh prišli ako odpoveď na celosvetovo hrozivo narastajúcu rezistenciu na beta-laktámové antibiotiká. Tvorba penicilináz, beta-laktamáz a cefalosporináz hlavnými respiračnými patogénmi (Str. pyogenes, Str. pneumoniae, H. influenzae a M. catarrhalis) prakticky vyradila z bežného použitia nechránené penicilíny, cefalosporíny 1. a 2. generácie. Tieto patogény spôsobujú v celoeurópskom meradle viac ako 70 – 80 % akútnych respiračných ochorení získaných v bežnej komunite. Účinnosť cefalosporínov 3. generácie je overená aj voči gram-negatívnym enterobaktériám, ktoré sú častými vyvolávateľmi nozokomiálnych infekcií. Na našom trhu sú v súčasnosti dostupné dva cefalosporíny 3. generácie: ceftibutén (Cedax firmy Merck Sharp&Dohme) a cefixim (Suprax firmy Gedeon Richter).

Kľúčové slová: cefalosporíny 3. generácie, ceftibutén, streptokoková angína, zápal stredného ucha, bakteriálna sínusitída, akútna bronchitída, akútna exacerbácia chronickej bronchitídy, nozokomiálna infekcia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Modern therapy of respiratory diseases by third-generation cephalosporines

Third-generation cephalosporines came in clinical praxis in early nineties of the 20-th century. They were answer to worldwide growing up resistance for beta-lactamase antibiotics. Production of penicilinases, beta-lactamases and cefalosporinases by major respiratory pathogens (S. pyogenes, S. pneumoniae, H. influenzae and M. catarrhalis) notable discard shieldless penicilins, and cephalosporines of the 1-st and 2-nd generation. In Europe evoke these pathogens more than 70 – 80% of communal respiratory infections. Effect of thirdgeneration cephalosporines against strains of gram negative enterobacteria, which usually impress nosocomial infections is verified. Today we have in Slovakia two kinds of third-generation cephalosporines – ceftibuten (Cedax by Merck Sharp&Dohme) and cefixim (Suprax by Gedeon Richter).

Keywords: third-generation cephalosporines, ceftibuten, streptococcus angina, otitis media, bacterial sinusitis, acute bronchitis, acute exacerbation of chronical bronchitis, nosocomial infection