Via practica 5/2009

Moderná liečba obezity v zmysle nových medzinárodných odporúčaní

doc. MUDr. Boris Krahulec, CSc.

Nedávno vyšli pod záštitou Európskej obezitologickej spoločnosti (EASO – European Association Study of Obesity) dva materiály významné z hľadiska praktickej obezitológie a uplatnenia pravidiel manažmentu obezity v praxi. Ide o Európske odporúčania liečby obezity pre klinickú prax a Interdisciplinárne odporúčania pre chirurgickú liečbu ťažkej obezity. Obidva materiály boli preložené do slovenčiny a pripomienkované slovenskou obezitologickou odbornou verejnosťou. Sú praktické a možno ich zaviesť aj v slovenských podmienkach do praxe.

Kľúčové slová: manažment obezity, chirurgická liečba obezity, medzinárodné odporúčania

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Modern treatment of obesity according to the new international guidelines

Recently two documents EASO (European Association Study of Obesity) were published. These are Management of obesity in adults: European clinical practice guidelines and Multidisciplinary European guidelines for surgery for severe (morbid) obesity, which are very important for obesitology in the usual daily praxis. Both materials were translated to Slovak language and were reviewed by Slovak obesity specialists. These materials are very practical and therefore seem to be applicable for obesity management also in Slovakia.

Keywords: obesity management, surgical treatment of obesity, international guidelines