Via practica 6/2005

Mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov

JUDr. MUDr. Peter Kováč

Mlčanlivosť, ktorá je zákonom uložená všetkým zdravotníckym pracovníkom je jedným z najdôležitejších základov dôverného terapeutického vzťahu. Údaje o zdravotnom stave majú nanajvýš intímny a dôverný charakter a preto majú osobitné postavenia a požívajú veľmi širokú právnu ochranu. Autor sa vo svojom príspevku zaoberá najdôležitejšími aspektmi mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov.

Kľúčové slová: právne normy, Slovensko – mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, oznamovacia povinnosť, ochrana údajov o zdravotnom stave.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť