Via practica 12/2009

Milión vakcín proti pandemickej chrípke

Spoločnosť Sanofi Pasteur SA so sídlom vo francúzskom Lyone – divízia vakcín skupiny sanofi-aventis – podpísala 30. novembra 2009 so Správou štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Zmluvu o dodaní vakcíny proti pandemickému kmeňu chrípkového vírusu A(H1N1). Sanofi Pasteur dodá Slovenskej republike milión dávok neadjuvantných vakcín proti pandemickému kmeňu chrípkového vírusu A(H1N1) pod obchodným názvom Panenza®. Dohodnutá cena je 7,60 eur za jednu vakcínu vrátane nákladov na distribúciu, striekačiek a ihiel na aplikáciu.

stiahnuť celý článok v pdf