Via practica 1/2022

Migréna a komorbidity

doc. MUDr. Vladimír Nosáľ, PhD., FESO, Doc. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

S migrénou je spojených viacero komorbidít. V článku sú uvedené najvýznamnejšie ochorenia, ktoré k nim patria. Stručne sú rozobrané vybrané predpokladané patomechanizmy, ako aj špecifiká liečby migrény s ohľadom na prítomnú komorbiditu.

Kľúčové slová: migréna, komorbidity, depresia, kardiovaskulárne ochorenia

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Migraine and comorbidities

Migraine is associated with several comorbidities. The most important comorbidities are mentioned. Basic supposed pathomechanisms are shortly discussed together with specific migraine treatment with regards on present comorbidity.

Keywords: migraine, comorbidities, depression, cardiovascular diseases