Via practica 9/2009

Miesto a úloha diétnej liečby v komplexnom manažmente dyslipoproteinémií

MUDr. Viera Kissová, PhD.

Neoddeliteľnou súčasťou liečby dyslipoproteinémií je diétna liečba. Hlavným terapeutickým prístupom je edukácia pacientov v tzv. skupinách odporúčaných potravín, vhodných pre redukciu cholesterolu alebo triacylglycerolov či kombinovanej dyslipoproteinémie. Rastlinné steroly a stanoly efektívne redukujú sérové hladiny LDL cholesterolu. Pozitívny vplyv rôznych suplementov a funkčných potravín v liečbe dyslipoproteinémií zostáva neistý.

Kľúčové slová: dyslipoproteinémia, diétna liečba, rybí olej, rastlinné steroly a stanoly

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The role of diet therapy in complex treatment of dyslipoproteinemias

Diet therapy of dyslipoproteinaemias is mandatory part of treatment schedule. The education of patient in suitable „food groups“ is the main practical approach in treatment of hypercholesterolemia and hypertriacylglycerolaemia or mixed dyslipoproteinaemia. Plant sterols and stanols are effective for LDL level reduction. The benefit of supplements and functional foods on lipid management is uncertain.

Keywords: dyslipoproteinaemia, diet therapy, fish oil, plant sterols and stanols