Via practica S1/2011

Meranie tlaku krvi pri fibrilácii predsiení

doc. MUDr. Štefan Farský, CSc., FESC

Fibrilácia predsiení patrí spolu s extrasystoliou medzi arytmie s najväčším výskytom. Podľa Rotterdamskej štúdie (1) dosahuje jej prevalencia v subpopulácii starších osôb vo veku > 70 rokov 10 %. Ešte častejšia je u pacientov s hypertenziou, jej prevalencia je vo veku > 50 rokov až 24 %.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť