Via practica 5/2006

Medicína pre prax – správa z kongresu lekárov prvého kontaktu v Košiciach

MUDr. Monika Jarčušková, h.doc. MUDr. Rudolf Novotný, PhD., MUDr. Adriána Liptáková, PhD.

Postgraduálne medicínske vzdelávanie je celoživotná práca lekára. Každý lekár iste ocení, ak sa k informáciám dostane jednoducho, zrozumiteľne a v príjemnom prostredí. O to išlo aj organizátorom 2. ročníka kongresu Medicína pre prax (prvýkrát v Košiciach) – spoločnosti Meduca a Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Meduca zabezpečovala organizačnú časť kongresu, Lekárska fakulta UPJŠ garantovala odbornú úroveň podujatia a súčasne poskytla svoje priestory. Napriek krásnemu letnému počasiu sa kongresu, ktorý sa konal 12. – 13.mája 2006, zúčastnilo podľa našich odhadov asi 400 účastníkov, študenti Lekárskej fakulty (vrátane postgraduálnych) mali vstup na podujatie bez poplatku. Podujatie bolo určené predovšetkým pre lekárov prvého kontaktu, ale nielen pre nich. V ôsmich blokoch odznelo 25 vyžiadaných prednášok, súčasťou programu boli aj 2 satelitné sympózia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť