Via practica 4/2006

Manažment pacientov s chronickou hepatitídou C s „normálnou“ aktivitou aminotransferáz

prof. MUDr. Ivan Schréter, CSc., MUDr. Peter Kristian

Chronická hepatitída C prebieha často úplne bez klinických príznakov. U časti týchto pacientov nie je prítomné ani zvýšenie aktivity ALT, napriek tomu aj u nich môže infekcia progredovať do cirhózy. Zasluhujú si preto rovnakú pozornosť ako pacienti so zvýšenou aktivitou ALT. Najprínosnejšie na posúdenie aktivity a pokročilosti ochorenia je histologické vyšetrenie, o ktoré sa opiera indikácia antivírusovej liečby. Na základe klinických štúdií sa ukázalo, že liečba pegylovaným interferónom alfa-2a s ribavirínom je rovnako úspešná ako u pacientov so zvýšenými hodnotami ALT.

Kľúčové slová: chronická hepatitída C, normálne hodnoty ALT, liečba, biopsia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť