Via practica 9/2006

Manažment pacienta s dekubitom

MUDr. Tomáš Kopal

Manažment pacienta s dekubitom zahŕňa celkovú liečbu vrátane vhodnej antibiotickej liečby a výživy, lokálne ošetrovanie dekubitu, podľa možností technikou vlhkej terapie a polohovanie. u pacientov s infekciou v dekubite je nevyhnutná chirurgická nekrektómia, u ostatných je možné postupovať pri čistení dekubitu konzervatívne. Po vyčistení rany je v súlade s teóriou fázového hojenia rán vhodné aplikovať hydrokoloidné alebo hydrogélové krytia. Integrovanou súčasťou ošetrovania dekubitu je starostlivosť o ohrozenú zdravú kožu vhodnými prípravkami.

Kľúčové slová: dekubit, vred, štádium, ošetrovanie, polohovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť