Via practica 12/2005

Manažment exacerbácií u pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc a astmou

doc. MUDr. Štefan Urban, CSc.

Pacienti počas exacerbácií chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) a astmy bronchiale majú signifikantne zhoršený zdravotný stav, pričom početnejšie ataky evidentne akcelerujú pokles pľúcnych funkcií. Medicínske a ekonomické výdaje pre exacerbácie týchto chronických ochorení môžu ešte významne narastať. Hoci exacerbácie môžu byť iniciované viacerými faktormi, najčastejšie identifikovateľné agensy sú baktérie a vírusy. Odvyknutie od fajčenia, ročné očkovanie s vakcínou chrípky sú najdôležitejšie metódy v prevencii exacerbácií CHOCHP. Maximálne alebo významné zvýšenie dávkovania beta2-a adrenergných liekov, anticholinergných látok, nasadenie kortizonoidov či antibiotík, je opodstatnenou voľbou terapie pri akútnej exacerbácii CHOCHP. Kontrolovaná podávanie kyslíka, prípadne neinvazívna tlakovo-pozitívna ventilácia je najdôležitejšou intervenciou u pacientov s hypoxemickou respiračnou insuficienciou. V terapeutickom prístupe u chorých s akútnou exacerbáciou astmy tiež dominuje intenzívne podávanie inhalačných beta2-adrenergných liekov – uvolňovačov, a pri nekontrolovanom priebehu včasné nasadenie kortizonoidov intravenózne alebo perorálne. V prevencii akútnej astmy má významné miesto vyvarovať sa spúšťačom, očkovanie vakcínou chrípky má neisté výsledky.

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, astma, liečba, prevencia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť