Via practica 10/2008

MANAŽMENT DEMENCIÍ V AMBULANCII PL

prof. MUDr. Michal Drobný, DrSc.

Najvyspelejšie štáty sveta sú v demografickej kríze, vyvolanej starnutím populácie, a teda narastaním priemerného veku života pri narodení. Aj na Slovensku sa populácia dostáva do nezávislého rizikového stavu so vzrastajúcim výskytom cievnych a neurodegeneratívnych ochorení CNS. Tieto chorobné stavy spôsobujú vznik demencií, ktoré sa obvykle prezentujú iktiformne, subakútne alebo chronicky progredujúcimi poruchami, ako sú rozvrat kognície, reči, jazyka (dorozumievacieho verbálneho systému), a ostatných symbolických funkcií, citového života a charakteristických behaviorálnych prejavov.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť