Via practica 2/2010

Makrolidové ATB v liečbe respiračných infekcií

MUDr. Dagmar Kučerová

Makrolidové antibiotiká patria k pomerne často používanej skupine liekov v ambulantnej praxi. Makrolidy druhej generácie – semisyntetické deriváty erytromycínu, klaritromycín a azitromycín majú lepšie farmakologické vlastnosti. V liečbe respiračných infekcií získaných v komunite ich využívame, ak nie je možné použiť betalaktámy – ako liek druhej voľby. Pri akútnej exacerbácii chronickej bronchitídy ich používame na liečbu pacientov s ľahkou exacerbáciou bez pridružených ochorení s malým počtom exacerbácií počas roku. Ako liek prvej voľby podávame makrolidy u respiračných infekcií horných a dolných dýchacích ciest spôsobených Mycoplasma pneumonie, Chlamydia pneumonie a Legionella pneumophila.

Kľúčové slová: respiračné infekcie, makrolidy

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Macrolides for the treatment of respiratory infection

Macrolide antibiotics are among the frequently used drugs in the outpatient group practice. Macrolides second generation semi-derivatives of erythromycin, azithromycin and clarithromycin have better pharmacological properties. In the treatment of community acquired respiratory infections we use them as second choice, when can not be used betalactams. In acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease we use macrolides to treat patients with light exacerbation without associated diseases and with small numbers of exacerbations yearly. As a first choice given the macrolides in respiratory infections of the upper and lower respiratory tract caused by Mycoplasma pneumonia, Chlamydia pneumonia and Legionella pneumophila.

Keywords: respiratory infections, macrolides