Via practica 2/2012

Majú orálne dispergovateľné tablety miesto v liečbe pacientov s alergiou?

MUDr. Eva Mocová, PhD.

Farmaceutický priemysel v súčasnosti sústreďuje záujem na systémy rýchlo rozpustných foriem liekov. Tieto systémy charakterizuje rýchle rozpustenie alebo dezintegrácia lieku v ústach bez potreby vody na zapitie a prehltnutie. Vyvinuté technológie umožňujú pohodlné dávkovanie nielen špeciálnym skupinám pacientov, ale aj celej populácii. Orálne dispergovateľné tablety desloratadínu umožňujú rozšírenie už existujúcich liekových foriem moderného nesedatívneho antihistaminika.

Kľúčové slová: rýchlo rozpustné orálne liekové formy, orálne dispergovateľné tablety, desloratadín.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Have orally dispersible tablets place in treating patients with allergy?

Fast-dissolving drug delivery is gaining interest in pharmaceutical industry nowadays. These delivery systems either dissolve or desintegrate rapidly in the mouth, without requiring any water to aid in swallowing. Developed technologies offer a convenient way of dosing medications not only to special groups of patients, but also to the general population. Oral fast-dissolving tablets of desloratadine enabling use as line exstension for existing formulations of this modern nonsedating antihistamine drug.

Keywords: fast-dissolving, fast-disintegrating intraoral delivery systems, oral fast-dissolving tablets, desloratadine.