Via practica 12/2005

Má metabolická liečba srdcového zlyhania racionálne zdôvodnenie?

prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.

Srdcové zlyhanie (SZ) je komplexný syndróm závažnosťou prevyšujúci ostatné verejno-zdravotnícke problémy. Postihuje redovšetkým pacientov nad 60 rokov s rozvetvenou komorbiditou. V roku 2005 boli inovované odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS) na liečbu SZ, ktoré komorbidite venujú len okrajovú pozornosť. SZ charakterizuje deficitná tvorba energie priamo v myokarde. Podľa registra ADHERE prevalencia diabetu dosahuje medzi pacientmi so SZ 44 %, čo význam myokardiálneho metabolizmu zvyšuje. Odporúčania EKS nevenujú pozornosť myokardiálnemu metabolizmu a jeho ovplyvneniu. Autor predkladá komplexný pohľad na pacienta so SZ z aspektu komorbidity. Zvláštny zreteľ venuje metabolizmu myokardu v podmienkach diabetu. Podobnosti s metabolizmom ischemického a zlyhávajúceho myokardu sú pozoruhodné. V tejto oblasti sa črtá efektívna možnosť ako metabolizmus zlyhávajúceho myokardu priaznivo ovplyvniť selektívnym zásahom, priamou inhibíciou kľúčového enzýmu ß-oxidácie mastných kyselín 3-Ketoacyl CoA tiolázy, preparátom, ktorého bezpečnosť bola preverená v klinickej štúdií v cieľovej populácii geriatrických pacientov priamo na Slovensku. Jestvuje medicína dôkazov potvrdzujúca, že trimetazidin (Preductal) priamo ovplyvňuje kontraktilitu zlyhávajúceho myokardu.

Kľúčové slová: srdcové zlyhanie, komorbidita srdcového zlyhávania, metabolizmus myokardu, Preductal MR.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť