Via practica 1/2006

Liekové knižky

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Od 1. januára 2006 nadobudla účinnosť vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 501/2005 Z.z. o liekových knižkách. Príspevok informuje o povinnostiach, ktoré lekárom v tejto súvislosti vznikajú a o možných sankciách.

Kľúčové slová: zdravotná starostlivosť, právna úprava, lieková politika, liekové knižky, sankcie, Slovensko.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť