Via practica 9/2006

Liečba pacienta s chronickým srdcovým zlyhávaním (prístup v roku 2006).

prof. MUDr. Ján Murín, CSc.

Autor prezentuje pohľad na farmakoterapiu pacientov s chronickým srdcovým zlyhaním a to podľa princípov „medicíny založenej na dôkazoch“. Zohľadnil najnovšie Odporúčania na liečbu Európskej kardiologickej spoločnosti, čo pokrýva ACE inhibítory (pilier liečby), diuretiká (symptomatická liečba), betablokátory (jeden z najdôležitejších komponentov liečebného prístupu), antialdosterónové lieky (tiež významne používané) a sartany. osobitne sa venuje starším osobám (> 65 rokov), kde tieto odporúčania tiež platia. Nakoniec sa sústreďuje na implementáciu Odporúčaní do rutinnej klinickej praxe.

Kľúčové slová: liečba chronického srdcového zlyhania, ACE inhibítory, betablokátory, antialdosterónové látky, sartany.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

TREATMENT OF PATIENT WITH CONGESTIVE HEART FAILURE

The author presents a view on pharmacotherapy of congestive heart failure patients according to the evidence based medicine. Taking into account the recent Treatment guidelines of the European Society of Cardiology. It covers ACE inhibitors, diuretics (symptomatic treatment), betablockers (one of the most important components of the treatment), antialdosterone drugs (also widely used) and sartans. Special empahsis is on older patients (> 65 years), with the same treatment guidelines and recommendations. Finally it focuses on impementing the guidelines into the routine clinical practice.

Keywords: treatment of congestive heart failure, ACE inhibitors, betablockers, antialdosterone drugs, sartans.