Via practica 5/2013

Liečba nešpecifických zápalov čreva v súčasnosti

doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc.

Terapia pacientov s nešpecifickými črevným zápalom je v dôsledku nie úplne objasnenej etiopatogenézy nešpecifická a empirická. Zameraná je na supresiu imunologických a zápalových procesov. Lieky používané pri ulceróznej kolitíde a Crohnovej chorobe sú v podstate rovnaké. Kritickými činiteľmi pri určení terapeutickej stratégie sú lokalizácia, rozsah, záväznosť zápalovej aktivity, komplikácie ochorenia, ako aj odpoveď na doterajšiu liečbu.

Kľúčové slová: ulcerózna kolitída, Crohnova choroba, terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Nowadays treatment of inflammatory bowel disease

Therapy of patients with inflammatory bowel disease is in order of not fully explained etiopathogenesis nonspecific and empiric. It is focused upon suppression of immunological and inflammatory processes. Medication used at ulcerative colitis and Cohn’s disease are basically the same. Critical factors at identifying therapeutic strategy are localization, length, severity of inflammatory activity, complication of disease, as well as response to present treatment.

Keywords: ulcerative colitis, Crohn´s disease, therapy.