Via practica 3/2004

Liečba hypertenzie v štádiu chronickej renálnej insuficiencie

MUDr. Tibor Sedlák

Chronická renálna insuficiencia (CHRI) je definovaná ako chronické poškodenie obličkových funkcií s tendenciou k ich ďalšiemu zhoršovaniu, dôsledkom čoho je retencia látok v sére obličkami vylučovaných. Najčastejšími ochoreniami ktoré vedú k CHRI sú diabetes mellitus typ 1 a 2 v 50% pacientov zaradených do pravidelného dialyzačného liečenia, arteriálna hypertenzia v 27 % a až potom nasledujú primárne obličkové ochorenia – glomerulonefritídy v 27 %, tubulointersticiálne nefritídy iné ochorenia 10%. Podiel poškodenia obličiek bude v budúcnosti iba stúpať, lebo predpovede do roku 2010 hovoria o ďalšom progresívnom náraste počtu diabetikov na celom svete u typu 1 a typu 2.

Kľúčové slová: chronická renálna insuficienca, hypertenzia, antihypertenzíva, renoprotekcia.

stiahnuť celý článok v pdf