Via practica 9/2008

LIEČBA CHRONICKÝCH RÁN A DEKUBITOV

MUDr. Peter Lipták

Vážení kolegovia, prinášame Vám súbor článkov s problematikou hojenia chronických rán, preležanín a vredov dolných končatín rôznej etiológie. V autorskom tíme hlavnej témy je chirurg, cievny chirurg, plastický chirurg, všeobecný lekár a v ďalších číslach časopisu VIA PRACTICA by sa mali téme venovať aj niektoré články dermatológov. Sú to všetko odborníci, ktorí nám majú čo k tejto problematike povedať. Dôležité je, uvedomiť si postavenie, úlohy a zodpovednosť všeobecného lekára pri ošetrovaní pacientov s chronickými defektmi. Je ich veľa a nachádzajú sa najčastejšie v domácom prostredí. Sú imobilní a teda sú dostupní iba praktickému lekárovi v návštevnej službe. Ak sa o tieto chronické rany v domácom prostredí nepostará ošetrujúci praktický lekár, tak kto to má urobiť? Je paradoxom, že v primárnej starostlivosti na Slovensku nie sú dostupné také prostriedky na liečbu chronických rán, ktoré odborníci považujú za metódu prvej voľby (zdravotnícke pomôcky na vlhké hojenie) a v iných krajinách Európy sa v praxi všeobecných lekárov pri domácom ošetrovaní pacientov široko používajú.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť