Via practica 3/2022

Liečba chronickej venóznej insuficiencie vo svetle najnovších odporúčaní

MUDr. Helena Rusnáková

Chronické venózne ochorenie (CHVO) patrí medzi najčastejšie chronické choroby vo vyspelých krajinách. Úlohu zohráva zápal a venózna hypertenzia. Článok opisuje symptómy a najmä farmakologickú liečbu chronického žilového ochorenia.

Kľúčové slová: chronické venózne ochorenie, chronická venózna insuficiencia, venózna hypertenzia, farmakologická liečba, venoaktívne látky

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

Chronic venous insufficiency treatment in sight of the latest guidelines

Chronic venous disease (CVD) belongs to the most common diseases in developed countries. Inflammation and venous hypertension play a role. The article describes the symptoms and especially pharmacological treatment of chronic venous disease.

Keywords: chronic venous disease, chronic venous insufficiency, venous hypertension, pharmacological treatment, venoactive drugs