Via practica 6/2010

Liečba chronickej obštrukčnej choroby pľúc – najnovšie poznatky

MUDr. Bohumil Matula

Chronická obštrukčná choroba pľúc (CHOCHP) je chronické zápalové ochorenie vyvolané dlhodobou inhaláciu škodlivých častíc a plynov, hlavne fajčením. Charakterizované je obmedzením prietoku vzduchu v dýchacích cestách, ktoré nie je úplne reverzibilné a zhoršuje sa v priebehu ochorenia. Prvým krokom v manažmente ochorenia je zanechanie fajčenia. Farmakologické a nefarmakologické intervencie signifikantne zlepšujú pľúcne funkcie, zlepšujú záťažovú kapacitu, kvalitu života, redukujú symptómy, exacerbácie i mortalitu pacientov s CHOCHP. Základom farmakoterapie je stále inhalačná aplikácia dlho účinkujúcich bronchodilatátorov.

Kľúčové slová: chronická obštrukčná choroba pľúc, zápal, bronchodilatácia, farmakologická liečba, nefarmakologické intervencie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Chronic obstructive pulmonary disease – novel

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a chronic inflammatory disease caused by inhalation of noxious particles or gases, mainly cigarette smoking. COPD is characterized by airflow limitation, that. is not fully reversible and is usually progressive. The smoking cessation is the first step in the management of the disease. Pharmacologic therapy and non-pharmacologic interventions improve lung functions, exercise performance, quality of life, reduce symptoms, exacerbations and mortality of patients with COPD. Inhaled long-acting bronchodilator medications are central to the symptomatic management of COPD.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, inflammation, bronchodilation, pharmacologic therapy, non-pharmacologic intervention.