Via practica 1/2008

LEKÁR A LIEČITELIA

JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.

Pojem „liečiteľ“ ani „ľudový liečiteľ“ slovenské právo nepozná. Právna úprava postavenie liečiteľov a výkonu ich činnosti neexistuje. Z tohto dôvodu sa za liečiteľa môže prehlásiť ktokoľvek. Takáto osoba vôbec nemusí mať žiadne medicínske vedomosti a môže vykonávať svoju činnosť prakticky bez akéhokoľvek obmedzenia. Neexistuje žiadna právnym predpisom stanovená podmienka, ktorú by osoba, ktorá chce vykonávať činnosť liečiteľa musela splniť. Jediné limity pre činnosť liečiteľov stanovuje prakticky len Trestný zákon. Vzťah lekára a liečiteľa upravuje aj zákon č. 578/2004 Z. z.

Kľúčové slová: liečiteľ ľudový, vzťah k lekárom, Slovensko, právna úprava.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť