Via practica 6/2014

Léčba neuropatické bolesti u postherpetické neuralgie

MUDr. Eva Hegmonová

Úspěšná léčba chronické bolesti by měla být základním cílem pro všechny lékaře, kteří se s bolestí setkávají. Neuropatická bolest patří mezi dva základní druhy bolesti, která se objevuje buď samostatně, nebo bývá kombinovaná s bolestí nociceptivní. Velmi často se na léčbě neuropatické bolesti podílí více odborníků. Autorka článku poukazuje na užití analgetik a koanalgetik při léčbě bolesti. V případě léčby postherpetické neuralgie jsou tricyklická antidepresiva a antikonvulzivum gabapentin doporučovány jako léky 1. volby. U silných neuropatických bolestí je dnes plně akceptováno užití opioidů. Autorka článku popisuje kazuistiku pacienta s postherpetickou neuralgií, u kterého došlo k těžkému kořenovému postižení na dolní končetině.

Kľúčové slová: neuropatická bolest, gabapentin, silné opioidy, lidocain, kapsaicin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Treatment of neuropathic pain

The effective management of chronic pain is fundamental goal for all clinicians, who treat the pain. Neuropathic pain is one of two basic kinds of pain, which appears separetly or in combination with nociceptic pain. Neuropathic pain is very often treated by group of specialist. The author of this article recommends the use of the anticonvulsants – gabapentin and tricyclic antidepressants which should be the first choice by treatment patients with postherpetic neuralgia. In the case of strong neuralgic pain, treatment with opioids drugs is widely accepted. At the end the article the author concludes with cause of patient with progresive radiculitis and radiculopathie and solution the treatment of postherpetic neuropatic pain.

Keywords: neuropatic pain, gabapentin, opioids drugs, lidocain, capsaicin.