Via practica 3–4/2013

Léčba chronické rinosinusitidy (CRS)

MUDr. Jiří Hoza

Léčba chronické rinosinusitidy (CRS) představuje závažný problém z hlediska prevalence této choroby v populaci a z toho rezultujících dopadů socioekonomických. Je rozebírána etiologie a patogeneze vzniku CRS. V její léčbě se uplatňují jak konzervativní, tak chirurgické postupy. V konzervativní léčbě se kromě standardně užívaných topických steroidů uplatňují zejména tzv. imunolidy (např. N-acetylcystein), celkově používaná farmaka, jež blokují mediátory uplatňující se ve složitém řetězci vzniku CRS. Chirurgická léčba je ponechána vyjma komplikací jako modalita druhé volby, přičemž se užívá moderních technologických postupů, jakým je tzv. FESS (funkční endoskopická chirurgie dutin), mikrochirurgická miniinvazivní metoda s minimální morbiditou pro pacienta.

Kľúčové slová: chronická rinosinusitida (CRS), paranazální dutiny, ostiomeatální jednotka, funkční endoskopická chirurgie dutin (FESS), kortikosteroidy, N-acetylcystein.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The treatment of chronic rhinosinusitis

The treatment of chronic rhinosinusitis (CRS) represents a major problem given the prevalence of this condition in the population and the resulting socioeconomic impacts. The etiology and pathogenesis of CRS are discussed. The treatment involves both conservative and surgical methods. In addition to the standardly used topical steroids, conservative therapy mainly employs socalled immunolides (e.g. N-acetylcysteine), systemic pharmaceuticals that block the mediators involved in the complex chain of CRS development. Surgical treatment, with the exception of complications, is regarded as second-choice modality, with modern technological procedures being used, such as FESS (functional endoscopic sinus surgery), a microsurgical mini-invasive method with minimal morbidity for the patient.

Keywords: chronic rhinosinusitis (CRS), paranasal sinuses, ostiomeatal unit, functional endoscopic sinus surgery (FESS), corticosteroids, N-acetylcysteine.