Via practica 2/2006

Kyselina močová a jej význam v lekárskej praxi

prof. MUDr. Karol Bošmanský, DrSc., MUDr. Rudolf Pullmann

Hodnotenie koncentrácie kyseliny močovej v sére je vzhľadom na relatívnu stálosť individuálnych hodnôt a zároveň pre veľké populačné rozpätie ako aj patobiochemické mechanizmy spojené s problémami. Zdá sa preto oprávnené individuálne hodnotiť koncentrácie kyseliny močovej v populácii u pacientov s dnou i bez nej ako aj pri niektorých ďalších chorobných stavoch. Hyperurikémia je pomerne častým laboratórnym nálezom či už u klinicky zdravých osôb alebo pri rôznych ochoreniach. V nemocničnej populácii sa vyskytuje približne u 7 – 8 % pacientov. V súčasnosti stále nie je doriešená otázka, či hyperurikémia je markerom ochorenia alebo samostatným rizikovým faktorom. Pre jej účasť v oxidoredukčných procesoch sa pokladá aj za prejav oxidačného stresu a/alebo indikátora energetickej krízy bunky.

Kľúčové slová: kyselina močová, urikémia, hyperurikémia, hypourikémia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť