Via practica 3/2017

Krvácanie z dolnej časti gastrointestinálneho traktu

MUDr. Petra Dobrovodská

Krvácanie z dolnej časti gastrointestinálneho traktu (GIT-u) sa môže manifestovať ako akútne a život ohrozujúce krvácanie alebo ako chronické krvácanie, ktoré sa prejaví hypochrómnou anémiou, pozitívnym testom na okultné krvácanie či intermitentnou hematochéziou. Najčastejšími príčinami krvácania sú divertikulóza, angiodysplázie, kolitídy, neoplázie (vrátane postpolypektomického krvácania) a anorektálne afekcie. Kolonoskopia je metódou voľby v diagnostike aj v liečbe.

Kľúčové slová: krvácanie z dolnej časti zažívacieho traktu, hematochézia, etiológia, kolonoskopia

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Lower gastrointestinal bleeding

Lower gastrointestinal bleeding (LGIB) can present as an acute and life-threatening event or as chronic bleeding, which might manifest as iron-deficiency anaemia, positive occult bleeding in the stool or intermittent hematochezia. The most common causes of bleeding are diverticulosis, angiodysplasia, colitis, neoplasia (including postpolypectomy bleeding) and anorectal disorders. Colonoscopy is the diagnostic and therapeutic procedure of choice.

Keywords: lower gastrointestinal bleeding, hematochezia, etiology, colonoscopy