Via practica 6/2007

KOŽNÉ OCHORENIA V GRAVIDITE

doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.

Tehotenstvo predstavuje dôležité obdobie rôznorodých zmien v organizme ženy. Veľkými zmenami prechádza aj koža a sliznice. V tomto období sa na koži vyskytujú zmeny, ktoré sú fyziologické, nie všetky sa však po skončení gravidity stratia. Gravidita ovplyvňuje už existujúce ochorenia kože, na niektoré vplýva pozitívne, iné sa zhoršujú. Zvláštnu skupinu tvoria špecifické dermatózy v gravidite, ktoré sa vyskytujú len v tomto období. Často sa opakujú pri nasledujúcej gravidite, no nie je to pravidlo. Liečbe týchto ochorení je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Stále platí zásada, že v 1. trimestri pokiaľ to nie je naozaj nutné, nepodávame žiadnu celkovú liečbu. Ak je liečba nevyhnutná, je potrebné zvážiť benefit a riziko. Topická liečba má tiež obmedzenia v období gravidity.

Kľúčové slová: gravidita, fyziologické zmeny na koži, psoriasis, polymorfná erupcia (PUPPP), autoimunitné ochorenia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

SKIN DISORDERS OF PREGNANCY

Pregnancy represents an important period of different changes in woman organism. Great changes are developing on the skin and the mucosae membrane. In this period there are developing the changes, that are physiologic and not all of them would disappear after finishing of the pregnancy. Pregnancy influences existing skin disorders, some of them have better course and another could become worsen. Special group is created by specific dermatoses in pregnancy, which could be developed only in this period. They could be repeated in the future pregnancy, but it is not a regular rule. The treatment requires an increased attention. In the first trimester only an obligatory therapy has to be administered. If the therapy is unavoidable it is necessary to consider carefully benefit and risk. The topical treatment has its restriction in the pregnancy, too.

Keywords: pregnancy, physiologic changes on the skin, psoriasis, polymorphic eruption (PUPPP), autoimmune disorders.