Via practica 11/2005

Komplexná liečba bolesti pri osteoporóze

MUDr. Elena Ďurišová

Článok ponúka prehľad terapeutických možností zásahu lekára pri symptóme bolesti sprevádzajúceho osteoporózu. Bolesť pri osteoporóze môžeme ovplyvniť farmakologickou liečbou (l. klasická trojstupňová schéma bolesti kombináciou analgetík neopioidných, opioidných a adjuvantných liekov, 2. kalcitonín, 3. lokálne anestetiká, 4. infúzna terapia s kalciom) a nefarmakologickou (1. správna životospráva, 2. prostriedky fyzikálnej terapie, 3.protibolestivá akupunktúra, 4. psychologické postupy, 5. kinezioterapia). Autorka zdôrazňuje nutnosť správnej kombinácie analgetickej chemickej liečby a nechemických metodík.

Kľúčové slová: osteoporóza, bolesť, chemická a nechemická analgetická terapia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

PAIN MANAGEMENT OF OSTEOPOROSIS

The article provides a review of therapeutic possibilities of physician´s intervention in the symptom of pain that accompanies osteoporosis. Pain in osteoporosis can be relieved by pharmacological treatment (1. classical three-grade scheme of the treatment of pain by combination of non-opioid analgesics, opioid analgesics and adjuvant drugs, 2.calcitonin, 3. local anaesthetics, 4. infusion therapy with calcium) and nonpharmacological treatment (1. proper regimen, 2. means of physical therapy, 3. analgesic acupuncture, 4. psychological procedures, 5. kinesitherapy). The author emphasises a necessity of proper combination of pharmacological analgesic treatment and non-pharmacological methods.

Keywords: osteoporosis, pain, pharmacological analgesis treatment, non-pharmacological analgesis treatment.