Via practica 5/2013

Kolorektálny karcinóm a FOB skríning v ambulancii všeobecného lekára

MUDr. Beáta Blahová

Počet novodiagnostikovaných nádorových ochorení neustále narastá. Z nich významný podiel tvorí kolorektálny karcinóm. Z toho vyvstáva potreba včasného zachytenia ochorenia, kým je ešte bez symptómov, ktoré významne ovplyvňujú perspektívu chorých. Jednou z možností je test na okultné krvácanie s možnosťou vyhodnotenia priamo v ambulancii.

Kľúčové slová: kolorektálny karcinóm, test na okultné krvácanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Colorectal carcinoma and FOB in general practice

The number of newly diagnosed cancer is steadily growing. Colorectal carcinoma is a significant proportion of them. From this arises the need for an early capture of the disease without symptoms, which significantly affects the perspective of patients. One of the options is Faecal Occult Blood test, which can be evaluated directly in the doctor‘s office.

Keywords: colorectal carcinoma, faecal occult blood test.