Via practica 1/2021

Kolaps prvorodičky – kazuistika

MUDr. Táňa Bulíková, PhD., PhDr. Ing. Alena Dudeková, PhD., doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD.

Článok prezentuje kazuistiku mladej prvorodičky, u ktorej došlo doma k náhlemu kolapsu s poruchou vedomia. Na miesto bola vyslaná posádka rýchlej lekárskej pomoci (RLP). Situáciu zhoršoval dlhší dojazdový čas vzhľadom na väčšiu vzdialenosť a svedok, ktorý hovoril cudzím jazykom. Anamnézu nebolo možné získať ani od pacientky, ktorá bola v okamihu príjazdu RLP v šoku s poruchou vedomia.

Kľúčové slová: záchranná zdravotná služba, kolaps, adrenalín

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Via practica. Objednať časopis

First-time mother collapse – case report

The article presents a case report of a young first-time mother who experienced a sudden collapse at home with a disorder of consciousness. An emergency ambulance crews (EAC) was sent to the scene. The situation was aggravated by the longer driving time due to the long distance and the witness who spoke a foreign language. A history could not be obtained even from a patient who was in shock with impaired consciousness at the time of the arrival of EAC.

Keywords: emergency medical service, collapse, adrenaline